Branding

„Wyróżnij się albo zgiń”

Proces budowania silnej i mocnej marki jest długotrwały i ważny jest dobry plan na początek. Idealny branding to taki, który u potencjalnych odbiorców produktu wzbudza emocje, zainteresowanie, podziw i buduje nić zaufanie, będąc w zgodzie z ich wartościami.